Ruột chì kim

- 30%
Ruột chì kim Deli 7003 2B 0.5mm

Giá khuyến mại 7,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 30%
Ruột chì kim Deli 7004 2B 0.7mm

Giá khuyến mại 7,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 36%
Ruột chì kim Deli U67200 2B 0.5mm

Giá khuyến mại 7,000₫

Giá cũ: 11,000₫

- 36%
Ruột chì kim Deli U67300 2B 0.7mm

Giá khuyến mại 7,000₫

Giá cũ: 11,000₫

- 31%
Ruột chì kim Deli U67600 2B 0.5mm

Giá khuyến mại 9,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 40%
Ruột chì kim Officetex OT-PL2001 nét 0.5mm

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 18%
Ruột chì kim Staedlter 0.5 mm 250 05 2B

Giá khuyến mại 18,000₫

Giá cũ: 22,000₫

- 17%
Ruột chì kim Staedtler 0.9mm 25009-HB

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 30,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488/076 815 6888