File lá 10 lá --> 100 lá

- 38%
Bìa hồ sơ nhiều ngăn Double A - Đựng được giấy A3

Giá khuyến mại 28,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 27%
File 10 lá Plus 88-301

Giá khuyến mại 22,000₫

Giá cũ: 30,000₫

- 16%
File 10 lá Plus Pasty

Giá khuyến mại 27,000₫

Giá cũ: 32,000₫

- 10%
File 20 lá Double A - Mua 1 tặng 1
Mua 1 tặng 1

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 10%
File 20 lá Double A mẫu Paris - Mua 1 tặng 1
Mua 1 tặng 1

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 17%
File 20 lá Plus 88-311

Giá khuyến mại 29,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 10%
File 20 lá Plus có ngăn giữa

Giá khuyến mại 36,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 22%
File 20 lá Plus Pasty

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 8%
File 40 lá Double A - Mua 1 tặng 1
Mua 1 tặng 1 file 20 lá

Giá khuyến mại 55,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 4%
File 40 lá Double A - Mua 1 tặng1
Mua 1 tặng 1 file 20 lá

Giá khuyến mại 55,000₫

Giá cũ: 57,000₫

- 14%
File 40 lá Plus 88-321

Giá khuyến mại 43,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 10%
File 40 lá Plus có ngăn giữa

Giá khuyến mại 54,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 7%
File 60 lá Double A - Mua 1 tặng 1
Mua 1 tặng 1 file 20 lá

Giá khuyến mại 65,000₫

Giá cũ: 70,000₫

- 7%
File 60 lá Double A - Mua 1 tặng 1
Mua 1 tặng 1 file 20 lá

Giá khuyến mại 65,000₫

Giá cũ: 70,000₫

- 6%
File 60 lá Plus có ngăn giữa

Giá khuyến mại 75,000₫

Giá cũ: 80,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488/076 815 6888