Dập ghim, ghim bấm Kw-TriO
  • Dập ghim Kw-TriO
  • Ghim bấm Kw-TriO
Đục lỗ Kw-TriO
  • Đục 2 lỗ Kw-TriO
  • Đục 3, 4 lỗ
  • Lưỡi dao đục lỗ thay thế
Đồ dùng văn phòng Kw-TriO
  • Giấy nhớ, hộp đựng card
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488/076 815 6888