File đựng hồ sơ

- 8%
File càng cua Plus 5cm khổ A4

Giá khuyến mại 44,000₫

Giá cũ: 48,000₫

- 8%
File càng cua Plus 7cm khổ A4

Giá khuyến mại 44,000₫

Giá cũ: 48,000₫

- 14%
File càng cua Plus 9cm khổ A4

Giá khuyến mại 60,000₫

Giá cũ: 70,000₫

- 15%
File còng Plus O-Ring 3cm

Giá khuyến mại 34,000₫

Giá cũ: 40,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488/076 815 6888