File đựng hồ sơ

- 17%
File càng cua Plus 5cm khổ A4

Giá khuyến mại 40,000₫

Giá cũ: 48,000₫

- 17%
File càng cua Plus 7cm khổ A4

Giá khuyến mại 40,000₫

Giá cũ: 48,000₫

- 17%
File càng cua Plus 9cm khổ A4

Giá khuyến mại 58,000₫

Giá cũ: 70,000₫

- 16%
File còng Plus O-Ring 3cm

Giá khuyến mại 32,000₫

Giá cũ: 38,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488/076 815 6888