File càng cua, file còng nhẫn

- 8%
File càng cua Plus 5cm khổ A4

Giá khuyến mại 44,000₫

Giá cũ: 48,000₫

- 8%
File càng cua Plus 7cm khổ A4

Giá khuyến mại 44,000₫

Giá cũ: 48,000₫

- 14%
File càng cua Plus 9cm khổ A4

Giá khuyến mại 60,000₫

Giá cũ: 70,000₫

- 16%
File còng bật Flexoffice 5cm khổ A4

Giá khuyến mại 38,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 11%
File còng bật Flexoffice 7cm khổ A4

Giá khuyến mại 40,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 15%
File còng Plus D-Ring 3cm

Giá khuyến mại 34,000₫

Giá cũ: 40,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488/076 815 6888