File càng cua, file còng nhẫn

- 28%
File còng nhẫn TC532A gáy rộng 3cm

Giá khuyến mại 18,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 18%
File còng nhẫn Supreme 921A4 gáy rộng 4cm bìa cứng màu xi măng

Giá khuyến mại 37,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 29%
File còng nhẫn Xifu XF-9006 gáy rộng 2.5cm

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 17%
File còng nhẫn Xifu XF-9003 gáy rộng 3.5cm

Giá khuyến mại 29,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 10%
File càng cua Plus 5cm khổ A4

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 10%
File càng cua Plus 7cm khổ A4

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 16%
File càng cua Plus 9cm khổ A4

Giá khuyến mại 59,000₫

Giá cũ: 70,000₫

- 9%
File còng ống Kingjim 3515 - 15cm

Giá khuyến mại 155,000₫

Giá cũ: 170,000₫

- 6%
File còng ống Kingjim 3513 - 13cm

Giá khuyến mại 145,000₫

Giá cũ: 155,000₫

- 8%
File còng ống Kingjim 1470 - 10cm

Giá khuyến mại 90,000₫

Giá cũ: 98,000₫

- 8%
File còng ống Kingjim 1478 - 8cm

Giá khuyến mại 85,000₫

Giá cũ: 92,000₫

- 9%
File còng ống Kingjim 1475 - 5cm

Giá khuyến mại 75,000₫

Giá cũ: 82,000₫

- 18%
File còng Plus O-Ring nhiều màu (File còng nhẫn A4S 26mm)

Giá khuyến mại 33,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 18%
File còng Plus D-Ring 3cm

Giá khuyến mại 33,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 29%
File còng nhẫn O-ring Double A gáy 4cm - OB08204-EN

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 16%
File còng nhẫn O-Ring Elephant 221VB (File lồng)

Giá khuyến mại 32,000₫

Giá cũ: 38,000₫

- 14%
File còng nhẫn O-Ring Elephant 221A4

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 7%
File 4 còng 7cm XF1213A

Giá khuyến mại 88,000₫

Giá cũ: 95,000₫

- 8%
File 4 còng 5cm XF1212A

Giá khuyến mại 83,000₫

Giá cũ: 90,000₫

- 7%
File 4 còng 10cm XF1232A

Giá khuyến mại 125,000₫

Giá cũ: 135,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

0962 532 112 - 093456 1488 - 024 3574 7586