Kẹp đen, kẹp màu, ghim cài

- 50%
Ghim cài đầu tròn Double A 28mm

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 33%
Ghim cài màu Deli 0024

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 14%
Kẹp đen 19mm Double A

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 7,000₫

- 11%
Kẹp đen 25mm Double A

Giá khuyến mại 8,000₫

Giá cũ: 9,000₫

- 15%
Kẹp đen 32mm Double A

Giá khuyến mại 11,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 50%
Kẹp đen 41mm Double A

Giá khuyến mại 18,000₫

Giá cũ: 36,000₫

- 41%
Kẹp đen 51mm Double A

Giá khuyến mại 27,000₫

Giá cũ: 46,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488/076 815 6888