Bút chì kim

- 27%
Bút bi 3 đầu 9002 (2 đầu bi và 1 đầu chì kim)

Giá khuyến mại 33,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 14%
Bút chì gỗ Deli U24820 2B

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 7,000₫

- 17%
Bút chì gỗ Deli U24910 2B

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 17%
Bút chì kim Deli 6490 0.5mm

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 30,000₫

- 23%
Bút chì kim Deli 6491 0.7mm

Giá khuyến mại 27,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 18%
Bút chì kim Deli 6492 0.5mm

Giá khuyến mại 23,000₫

Giá cũ: 28,000₫

- 18%
Bút chì kim Deli 6493 0.7mm

Giá khuyến mại 23,000₫

Giá cũ: 28,000₫

- 23%
Bút chì kim Deli U60200 0.5mm

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 13%
Bút chì kim Deli U60400 0.5mm

Giá khuyến mại 13,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 20%
Bút chì kim Deli U60500 0.7mm

Giá khuyến mại 16,000₫

Giá cũ: 20,000₫

- 20%
Bút chì kim M&G AMP35601 nét 2.0mm

Giá khuyến mại 16,000₫

Giá cũ: 20,000₫

- 25%
Bút chì kim Officetex OT-MP0002 nét 0.7mm

Giá khuyến mại 15,000₫

Giá cũ: 20,000₫

- 13%
Bút chì kim Staedtler 777 0.5mm

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 23,000₫

- 13%
Bút chì kim Staedtler 777 0.7mm

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 23,000₫

- 20%
Bút chì kim tự động ngòi 0.5mm Cenvava 9001

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 33%
Bút chì kim tự động ngòi 0.5mm Cenvava 9020

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 33%
Bút chì kim tự động ngòi 0.5mm Cenvava 9021

Giá khuyến mại 12,000₫

Giá cũ: 18,000₫

- 13%
Bút chì kim Xeno 0.5mm nhiều màu

Giá khuyến mại 13,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 40%
Ruột chì kim Officetex OT-PL2001 nét 0.5mm

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 18%
Ruột chì kim Staedlter 0.7mm 250 07 2B

Giá khuyến mại 18,000₫

Giá cũ: 22,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488/076 815 6888