File lá, túi clearbag PLUS

- 27%
File 10 lá Plus 88-301

Giá khuyến mại 22,000₫

Giá cũ: 30,000₫

- 16%
File 10 lá Plus Pasty

Giá khuyến mại 27,000₫

Giá cũ: 32,000₫

- 17%
File 20 lá Plus 88-311

Giá khuyến mại 29,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 10%
File 20 lá Plus có ngăn giữa

Giá khuyến mại 36,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 22%
File 20 lá Plus Pasty

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 14%
File 40 lá Plus 88-321

Giá khuyến mại 43,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 10%
File 40 lá Plus có ngăn giữa

Giá khuyến mại 54,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 6%
File 60 lá Plus có ngăn giữa

Giá khuyến mại 75,000₫

Giá cũ: 80,000₫

- 20%
Túi cài đa năng Plus A4E Pasty - cài ngang

Giá khuyến mại 12,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 20%
Túi cài đa năng Plus A4S Pasty - cài dọc

Giá khuyến mại 12,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 29%
Túi clea bag Plus khổ A CB2333

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 7,000₫

- 25%
Túi clear bag Plus khổ F CB2636

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 8,000₫

- 25%
Túi E355 Plus (Túi hở 2 cạnh)

Giá khuyến mại 3,000₫

Giá cũ: 4,000₫

- 13%
Túi sơmi lỗ Plus 91-372A

Giá khuyến mại 13,000₫

Giá cũ: 15,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488/076 815 6888